العربية   |    简体中文   |    繁體中文   |    Nederlands   |    English 

PETER VAN DE MERWE

Didi

NL 16-1527972

NL 16-1527972

3.   Prove peronne    23.694
7.   Peronne              3.803
11. NPO Chatea         7.151
12. Arras                  4.115
12. Duffel                    540
13. Quivrain              3.200
18. Asse                   1.278
22. NPO La sout        4.783
57. NPO Bouges        9.980
16. Nat Aspigeon       2.017

View full pedigree

NL 14-1061755

Gr Son Gwen 

Peter van de Merwe

NL 08-1545453

Allstar 

Peter van de Merwe 

NL 07 -1824170

Dochter Gwen 

Peter van de Merwe 

NL 14-1061721

Marcel X Amine 

Peter van de Merwe 

NL 09-1192857

Marcel

Peter van de Merwe 

NL 11-1744301 

Amine 

Peter van de  Merwe

;

About Peter

Once the youngest icon in pigeon racing; now Hollands superstar in the last three decades. Peter is the absolute superstar in International pigeon racing, with a family of pigeons that excels all over the world. With modern breeding cock ‘Replay’ at the head of the colony, he is close to unbeatable wherever he sets his aims.

Proudly sponsored by:

Peter van de Merwe © 2014. All Rights Reserved.