العربية   |    简体中文   |    繁體中文   |    Nederlands   |    English 

PETER VAN DE MERWE

Results & references

Over the years master of many podium positions

 • ? 1st PRIZES + NPO

  1991 1st Nat NPO Etampes 27698 b.
  1991 1st Nat NPO Orleans 11244 b.
  1994 1st Nat NPO Orleans 17150 b.
  1995 1st Nat NPO Ruffec 6150 b.
  2000 1st Nat NPO Chateauroux 10789 b.
  2001 1st Nat NPO Creil 22715 b.
  2002 1st Nat NPO Sourdun 18339 b.
  2006 1st Nat NPO Chantilly 30074 b.
  2008 1st Nat NPO Ablis 15871 b.
  2009 1st Nat NPO Blois 15172 b.
  2009 1st Nat NPO Ablis 18911 b.
  2010 1st Nat NPO Blois 13155 b.
  2012 1st Nat NPO Peronne 35985 b.
  2012 1st NPO Argenton 10432 b.
  2012 1st NPO Sens sector 2 14753 b.
  2012 1st NPO Sens sector 2 14753 b.
  2013 1st NPO Sens 28413 b.
  2013 1st NPO Chateaudun 11572 b.
  2015 1st Nat. Chateauroux (591 km) 37819 b.
  2015 1st NPO Ruffec (722 km) 4133 b.
  2015 1st NPO Nanteuil 15640 b.
  2015 1st Nat Acepigeon young
  PIPA ranking 2015
  2017 1st NPO Argenton (624 km) 12267 b.
  2017 1st NPO La Souteraine (661 km ) 7713 b.
  2017 1st NPO Pont st Max 15270 b

 • ? SEASON 2018

  Peter and Gwen 2018

  Melun            8,893   NAT   1-3-6-9-24-28-29-34-49-69-70-73-74-76-78-86-90
  Chateauroux  7,151 P   NPO   1-2-3-4-11-12-12-15-17-21-25-30-31-33-45
  Peronne         7,234 P   1-2-3-4-5-7-14-15-16-17-18-19-21-23-25-26-29-33-36
  Fastet from   20.000  1-2-3-4-5
  Quievrain       7.761 p     1-2-3-4-5-6-7-8-9-11-13-15-16-21
  Fastet from   24.000 P 1-2-3-4-5-6-7-8-9
  Quievrain       8.648 p     1-2-5-7-8-9-13-19-21-22-31-33-36-38-41
  Argenton       505 p        1-2-3-4-7-10-11-12-13-14-17-18
  Argenton       8.702 p    NPO    4-5-15-18
  Chateauroux  839 p  1-2-5-6-7-11-12-13-14-15-16-18-19-20-21-22
  Chateuroux   1.NPO   3.244 p   2. Sector 2   12.511 p  
  Duffel            564 P    1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-13-14-19-21-22-23
  Chateauroux  271 p    1-3-4-6-8-10-11-12-13-14-18
  Chateauroux  3.769 p   NPO     4-11
  1  Champion Loft One day longdistance   Afd 5    Gwen
  3  Champion Loft One day longdistance   Afd 5  Peter
  1 Ace Pigeon One day longdistance      Afd 5
  Melun         577 p     1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-16-17-19-20
  Melun         1.147 p   1-5-8-9-11-14-30-35
  Pont st M    343  p    1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-14-15-16-17-18-19-20-21-22
  Pont st M    1.881  p    3-4-5-6-7-8-9-12-13-14-17-21-22-25-26-27-28-29-31-34-35-36
  Pointoise     562 p   1-2-3-4-5-6-8-9-10-12-13-18-19-20-22-23
  Pointoise     3.991  p 2-3-6-7-10-12-15-17-19-21-24-26-32-39-41-43
  Peronne      551 p   1-3-5-7-9-12-16-18-19-22-23-24
  Peronne      3.948 p   5-6-9-10-15-16-18-20-29-30-31-32-33
  Asse           201 p    1-2-3-4-6-8-9-10
  Asse           1.699 p     2-3-7-8-11-19-20-22-29-30-34
  Quievrain    1.122 p    3-4-7-8-14-15-25-31-37-39
  Sezanne      249 p    1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-15-16
  Sezanne     1.253    2-3-10-11-16-17-22-31-36-37-40-45-46
  Fontenay    475 p     1-2-4-11-12-14-16-18-19-20-21-22-25-26
  Fontenay     2.928 p   1-6-17
  Pointoise    423 p   1-3-4-5-6-7-8-9-11-14-15-23-24-26
  Pointoise     2.471 p  7-12-16-17-19-20-24-25-33-38-39-40-41-45
  Duffel         1.188  p   3-5-8-21-31-33-34-36
  Asse           585 p    1-2-3-4-6-7-8-10-11-12-13-14-16-22-23-24-25
  Asse           4.023 p    8-9-10-11-38-45-46-49-53-54-57-63
  Laon           245 p 1-2-3-4-7-8-9-12-14-15-16-21-22-25
  Asse           579  p    3-4-5-6-7-8-11-14-15-16-19-20
  Laon           351 p    1-2-3-4-5-8-9-12-15-18
  Pont st M    1.971 p      1-2-3-4-5-8-9-10-13-14-15-18-23-24-27-28-29-30-31-32
  Asse           6.892 p     1-2-4-5-6-7-9-42-55-60-84-89
  Pointoise     1.706 p   1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-14-16-17-18-19-20-23-24-25-26-27-29-30
  Pointoise     15.317 p   2-3-5-9-10-12-14-16-21-22-23-26-31-33-34-38-39-48-56-57-59-60
  Fontenay     347 p    1-2-3-4-5-6-7-8-910-11-13-14-15-16-17-18-19-20
  Quievrain    336 p   1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20
  Quievrain    1896 p    2-3-4-5-6-7-8-13-14-15-17-31-37-40-43-44-48-51-53-58-60
  Pont st M    1,034 p   1-2-4-8-9-10-13-14-15-19-22-31-32-33-34-35-36-37-38-39
  Peronne      204 p    1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-13-16-18-20-22-23-24-25
  Peronne      620 p    1-2-6-10-11-13-15-16-17-18-22-29-31-33-35-36-37-38-39

 • ? SEASON 2017

  2017 Peter and Gwen

  La Souterraine  492 p    1-2-3-4-6-7-8-9-11-12-14-15-19-20-21-23
  La Souterraine 4783 p  NPO   1-4-10-22-27-28-33
  La Souterraine 7713 p  NPO   1
  Pont St Max  2387
  Pont st Max 8727 p   NPO  2-3-4-5-6-7-9-12-14-22-23-32-33-35-37
  Pont st max 1591 p   1-2-7-13-14-18-19-22-25-26-28-29-32-34-35-38-40
  Pont St Max 15270 p  NPO  1-2
  Arras   2361 p   1-2-3-6-9-11-14-15-19-28-31-35-36-37-40 
  Pointoise  1596 p 1-2-3-6-11-12-15-16-18-22-23-25-27-31
  Pointoise  19072 p  NPO  2-3-5
  Argenton  855 p   1-2-3-4-14-18-21-31-41-42-44
  Argenton  12267 p  NPO   1-2-5-6
  Pont St Max  1063 p   1-2-3-8-9-15-16-17-29-30
  Pont St Max  12751 p  NPO   3-4-10
  Arras  4115 p   1-2-4-5-12-13-14-15-17-18-19-38-39-40
  Duffel   2349 p   1-3-10-19
  Arras   1503 p  1-2-3-4-6-7-11-12-14-16-17-21-22-24-28-29
  Asse Zellik  1278 p  1-6-17-18-28
  Roye   1812 p   5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-19-22-23-24-25-26-28-29
  Bourges   1186 p    3-4-6-8-9-21-23-34-35-38
  Chateauroux  661 p  2-5-7-8-9-11-14-18-20-21-23-24-25-26
  Pointoise   1922 p   2-4-5-9-14-16-17-19-21-23-26
  Fontenay   1426 p   2-3-4-7-8-13-14-19-20
  Asse Zellik  2570 p  2-4-7-12-13-15-17-18-30-33

  6e Nat Ace Pigeon Yearling Pipa 

  11e Nat Ace Pigeon young Pipa 

  15e Nat Ace Pigeon yearling Pipa 

  16e Nat Ace Pigeon yearling Pipa 

  19e Nat Ace Pigeon old       Pipa 

  30e Nat Ace Pigeon yearling Pipa 

  31e Nat Ace Pigeon fond   Pipa 

  45e Nat Ace Pigeon old      Pipa 

  52e Nat Ace Pigeon fond  Pipa 

  64e Nat Ace Pigeon fond  Pipa 

  73e Nat Ace Pigeon fond  Pipa 

  81e Nat Ace Pigeon yearling Pipa 

  84e Nat Ace Pigeon fond  Pipa 

  98e Nat Ace Pigeon old   Pipa 

 • ? SEASON 2016

  2016    Peter and Gwen  

  Pointoise  1930 p  1-2-3-9-12-13-16-17-21-26
  Pointoise  16611 p  NPO   2-6-9
  Pont st max 2163 p 1-5-8-9-10-11-12-14-16-22-24
  Fontenay  444 p  
  Quievrain 3752 p 1-4-5-6-7-9-13-14-15-16-18-20-21 fastest 11902 p
  Chateauroux  1163 p   1-2-9-12-13-19-21-24-25-29-30-31-32-33
  Chateauroux   44332 p   Nat   8e -13e
  Bourges    1550 p   1-3-8-9-10-11-12-15-16-18
  Ruffec   422 p    1-2-4-5-8-9-14-16-19
  Ruffec 3770 p   NPO 6-9-11-12
  Peronne 2812 p   1-2-3
  Pont st max   1857 p  1-3-4-10-14-25-26-27-28-29-30
  Fontenay    15222 p    3e NPO
  Asse           1202 p     fastest  3806 p
  Quievrain 2069 p   1-3-5-10-12-13-15-16-24-25-27-28    Fastest  6734 p
  Pont st max  2700 p     1e
  Quievrain 3900 p 2-3-5-8-14-15-18-24-28
  Laon   579 p   1-2-3-4-6-7-9-10-11
  Pont st max 513 p 1-2-3-4-5-6-7-11-12-13-14-15-16-17
  Asse        524 p   1-2-3-4-5
  Pont st max   3478 p   5-6-7-8-9-13-15-21-22-29

  4e Nat kamp jong NPO 

  4e Nat asduif jong Pipa 

  14e Nat asduif jong Pipa               6 prijzen 

  30e Nat asduif jong Pipa               4 prijzen 

  16e Nat asduif NPO 

  41e Nat Asduif NPO 

  29e Nat Asduif jaarling Pipa 

  37e Nat Asduif jaarling Pipa        15-670

  83e Nat Asduif jaarling Pipa 

  92e nat asduif jaarling Pipa         15-787

  32e Nat Asduif Fond   Pipa           14-721

  92e Nat Asduif Fond  Pipa            15-697

  72e Nat Asduif oud    Pipa             15-670

  92e Nat Asduif oud    Pipa             14-482

  97e Nat Asduif oud    Pipa             14-613 


  1e Goudenduif junior  Gwen 

 • ? SEASON 2015

  1e Nationaal Chateauroux 37819 p   591 km
  1e NPO Ruffec 4133 p  722 km
  1e NPO Nanteuil 15640 p
  1e Nat Acepigeon young PIPA ranking 2015( 6 price)
  2e Nat Acepigeon young WHZB 2015
  3e Nat Acepigeon young PIPA ranking 2015 ( 6 price)
  4e Nat Acepigeon young WHZB 2015
  7e Nat Acepigeon vit/midfond PIPA ranking 2015 (10 price)
  2e Goudenduif winnaar Nederland
  1e Goudenduif junior  Gwen van de Merwe

  Chateauroux NPO 5907 p 1-10-27-28-32-33-41-51-58-63-64-67-79-95-99 enz 33/55
  Ruffec NPO 4133 p 1-10-12-14-26-32-46-55-61-69-81-89-enz 20/45
  Nanteuil NPO 15640 p 1-3-4
  Quievrain 2993 p 1-3-4-6-9-16-28-29-35-41-46-50-53-54-55-58-68-69-71 enz 62/123
  Asse Zellik 2155 p 1-2-3-4-5-6-7-14-34-36-41-42-46-58 enz 46/65  7 snelste van de lossing afd 5
  Duffel 1064 p 1-2-3-4-8-9-12-13-16-21-22-23-24-25-26-27-28-30 enz 66/104
  Nanteuil 2192 p 1-4-6-7-8-9-15-16-17-18-23-24-25-26-27-30-32-34-40-42-43-55-56 enz 77/113
  Nanteuil oost 7763 p 2-11-17-18-19-21-34-35-39-40-54-55-56-57-58-64-71-74-89-98 enz
  Pont st Max 6152 p 2-6-7-8-11-13-19-20-22-23-29-31-39-40-43-46-51-59 enz 80/105
  Morlincourt 2366 p 3-6-8-12-19-17-19-21-23-25-26-29-30-39-40-41-49-51-60-64-68 enz 70/115
  Morlincourt oost 8738 p 5-11-13-21-24-37-40-47-51-69-72-86-90 enz
  Duffel 1064 p 5-6-7-10-11-14-15-18-20-38-39 enz 23/28 Gwen van de Merwe
  Quievrain 4117 p  1e
  Duffel 2637 p 1e  snelste van de lossing afd 5 Gwen van de Merwe
  Duffel 3544 p 1e Gwen van de Merwe
  Duffel 2474 p 1e
  Duffel 2355 p   1e -2e
  Quievrain 1208 p 1e-2e-3e
  Peronne 1008 p  1e
  Charlevil 954 p  1e
  Morlincourt 938 p   1e
  Peronne 941 p  1e    Gwen van de Merwe 
  Peronne 602 p  1e    Gwen van de Merwe  
  Nanteuil 545 p   1e   Gwen van de Merwe 
  Pont st Max 445 p  1e   Gwen van de Merwe 
  Nanteuil 364 p   1e    Gwen van de Merwe   2e Prov 21853 p
  Sens  543 p  1e

 • ? SEASON 2014

  21 x 1e prijs gem 3099 pigeons

  1e Prov   Peronne 20239 p
  1e Prov Morlincourt 18848 p
  1e Prov Nanteuil 16722 p
  1e Zellik 1708 p
  1e Sens   1332 p
  1e Menen   1751 p
  1e Nanteuil 914 p
  1e Peronne 788 p
  1e Nijvel     732 p
  1e Meaux   724 p
  1e Bourges 566 p
  1e Argenton 475 p
  1e Zellik 547 p
  1e Nanteuil 434 p
  1e Zellik 400 p
  1e Sens 394 p
  1e Mantes 381 p
  1e Peronne 363 p
  1e Quiverain 339 p
  1e Mantes 227 p
  1e Ruffec 120 p

  Peronne Prov 20239 p 1-2-3-4-5-6-7 
  Peronne 1794 p 1-2-3-4-5-6-7-15-28-29-42
  Morlincourt 2823 p 1-3-4-5-7-8-10-17-20-21-26-27-28-30
  Morlincourt Prov 11191 p 1-6-8-9-13-14-19-36-44-45-52-53-55-58
  Morlincourt Prov 18848 p   1-6-8-9-13-14-19-36-44
  Sens   1332 p   1-2-3-4-5-6-11-13-14-16-20-21

  Menen 1751 p 1-2-3-4-7-8-9-17-22-25-27-32
  Nanteuil 1603 p 1-3-6-7-13-14-15-19-28-29-33-34-38-40
  Nanteuil Prov 7043 p 1-11-27-29-43-45-46-53
  Nanteuil 2507 p 2-3-4-6-7-8-9-10-12-17-18-19-20-22-23-28
  Nanteuil 9866 p NPO 2-3-4-9-10-11-12-13-18-33-34-38-40-43-45
  Nanteuil 16722 p NPO 2-3-4-9-10-11-12-13
  Peronne 2969 p
  Peronne Prov 11680 p 6-7-8-9-10-11-12-13-22-25-30-31-32
  Peronne Prov
  Sens     2020 p 7-12-13-16-21-22-28-38-44-46-48-51-57-58-60

  8e NPO Mantes 12955 p Gwen

  21 x 1e Prijs gem 3099 pigeons

  1e Prov Kamp Yongsters

  1e and 2e Prov Ace pigeon Yongsters

   

 • ? SEASON 2013

  1st NPO Sens 28413 b.
  1st NPO Chateaudun 11572 b.
  2nd NPO Troyes 14723 b.
  3rd NPO Bourges 7586 b.
  4th NPO Troyes 14723 b.
  4th NPO Ruffec 3839 b.
  5th NPO Chateaudun 11572 b.
  6th NPO Chateaudun 11572 b.
  6th NPO Meaux 12420 b.
  6th NPO Nanteuil 17786 b.
  6th NPO Morlincourt 8625 b.
  7th NPO Ruffec 3839 b.
  8th NPO Morlincourt 8625 b.
  9th NPO Morlincourt 8625 b.
  10th NPO Troyes 14723 b.
  10th NPO Morlincourt 8625 b.

 • ? SEASON 2012

  1st NPO Peronne 35985 b.
  1st NPO Sens sector 2 14753 b.
  1st NPO Argenton 10432 b.
  6nd NPO rayon oost Peronne 19214 b.
  8th NPO rayon oost Peronne 19214 b.
  7th NPO rayon oost Lille 16435 b.
  9th NPO rayon oost Lille 16435 b.
  7th NPO Chateauroux 9612 b.

 • ? SEASON 2011

  2nd NPO rayon oost Peronne  19944 b.
  3rd NPO Sens  6019 b.
  5th NPO rayon oost Peronne  19944 b.
  5th NPO rayon oost Mantes 16897 b.
  6nd NPO rayon oost Mantes 16897 b.
  7th NPO Sens 6019 b.
  7th NPO Orleans 5503 b.
  8th NPO Sens  6019 b.
  9th NPO Sens 6019 b.
  10th NPO Sens 6019 b.

 • ? SEASON 2010

  1st Nat NPO Blois sector 2  13155 b.
  3rd NPO rayon oost Peronne  19978 b.
  5th Nat NPO Blois sector 2 13155 b.
  7th NPO rayon oost Creil  18484 b.
  8th NPO rayon oost Peronne  19978 b.
  8th NPO rayon oost Creil  18484 b.

 • ? SEASON 2009

  1st Nat NPO Ablis 18911 b.
  1st Nat NPO Blois sector 2 15172 b.
  2nd Nat NPO Chateauroux 7355 b.
  3rd Nat NPO Ablis 18911 b.
  5th Nat NPO Chalons 26175 b.
  5th Nat NPO Blois 15172 b.
  5th Nat NPO Ablis 18911 b.
  7th Nat NPO Orleans 12047 b.

 • ? SEASON 2008

  1st Nat NPO Ablis 15871 b.
  2nd Nat NPO Sezanne 21720 b.
  3rd Nat NPO Sezanne 21720 b.
  5th Nat NPO Epernay 5953 b.

 • ? SEASON 2007

  2nd Nat NPO Peronne 30423 b.
  3rd Nat NPO Ablis 17730 b.
  4th Nat NPO Blois 9545 b.
  4th Nat NPO Vierzon 3894 b.
  5th Nat NPO Peronne 30423 b.
  9th Nat NPO Bourges 12905 b.
  10th Nat NPO Peronne 30423 b.

 • ? SEASON 2006

  1st Nat NPO Chantilly 30074 b.
  5th Nat NPO Ablis 15004 b.
  6nd Nat NPO Ablis 15004 b.
  7th Nat NPO Ablis 15004 b.
  8th Nat NPO Ablis 15004 b.
  9th Nat NPO Ablis 15004 b.
  10th Nat NPO Ablis 15004 b.

 • ? SEASON 2005

  4th Nat NPO Lemans 34932 b.
  5th Nat NPO Pontstmax 31168 b.
  5th Nat NPO Ablis 23514 b.
  6nd Nat NPO Ablis 23514 b.
  7th Nat NPO Ablis 23514 b.
  8th Nat NPO Ablis 23514 b.

 • ? SEASON 2004

  2nd Nat NPO Chateauroux 12074 b.
  4th Nat NPO Vierzon 21984 b.
  4th Nat NPO Peronne 17932 b.
  5th Nat NPO Peronne 17932 b.
  7th Nat NPO Peronne 17932 b.
  4th Nat NPO Ablis 13674 b.
  5th Nat NPO Ablis 13674 b.
  4th Nat NPO Bourges 11311 b.
  5th Nat NPO Bourges 11311 b.
  7th Nat NPO Chateauroux 12074 b.
  8th Nat NPO Troyes 12074 b.

 • ? SEASON 2003

  3rd Nat NPO Chantilly 17818 b.
  3rd Nat NPO Chantilly 13953 b.
  4th Nat NPO Chantilly 24370 b.
  4th Nat NPO Troyes 9981 b.
  5th Nat NPO Troyes 9981 b.
  5th Nat NPO Tours 11270 b.
  7th Nat NPO Chantilly 13953 b.
  7th Nat NPO Tours 11270 b.
  9th Nat NPO Chantilly 13953 b.

 • ? SEASON 2002

  1st Nat NPO Sourdun 18339 b.
  3rd Nat NPO Chantilly 12108 b.
  5th Nat NPO Troyes 12067 b.
  6nd Nat NPO Sourdun 18339 b.
  8th Nat NPO Troyes 12067 b.

 • ? SEASON 2001

  1st Nat NPO Creil 22725 b.
  3rd Nat NPO Ablis 21009 b.
  4th Nat NPO Creil 22725 b.
  9th Nat NPO Creil 22725 b.

 • ? SEASON 2000

  1st Nat NPO Chateauroux 10789 b.
  2nd Nat NPO Orleans 10352 b.
  6nd Nat NPO Lafertebernard 7802 b.

Some references from top performers

With the performances listed by Peter van de Merwe for many years already, at the absolute highest level, it is not strange that his birds are fully in the spotlights all over the world. Modest as Peter is, he was not seduced in asking too high prices for his pigeons. Descendants to his pigeons were purchased by fanciers worldwide and they brought these fanciers to a much higher level. On a weekly base Peter get faxes, phone calls or e-mails from every corner of the world of fanciers that are so satisfied. An extra prove of the great class of the strain Peter van de Merwe.

 J Stok
1. Nat NPO Mantes la Jolie 31.758 b.
1. Prov Ablis 1553 b
1. Nat Ace pigeon midfond youth 2010
1. Nat Kamp vitesse youth 2010
1. Nat Kamp midfond youth 2010
1. Prov Peronne 19772 b
2. Prov Morlincourt 18848 b
4. Nat NPO Peronne 19944 b. D J Stok
14. Nat NPO Vierzon 15221 b

Dubbelman & Brok
1e Nat NPO Peronne 30.423 b. ‘Bauer’ x ‘Gwen’ x ‘Joyce’
1. and 2. Duffel 1.677 b.

Nico Meeuwsen
1e Nat NPO Peronne 19866 b
1e Nat NPO Nanteuil 7748 b.
6e Nat NPO Blois 3581b.
8e Nat NPO Blois 3581 b.
8e Nat NPO Salbris 3470 b.
10e Nat NPO Blois 3581 b.
1e Prov Kamp midfond afd 8 2800 members
1e Prov Kamp dagfond afd 8 2800 members

Henry van Doorn
1. Chantilly 1.743 b. ‘Gwen’
1. Nat NPO Orleans 5640 b
7. Nat NPO Etampes 5520

J Heerkens
1. Nat NPO Chateauroux 11500 b.
1. Prov Ace pigeon
1. Chantilly 2.400 b. ‘Angel’

Strijker-Muis
1. Nat NPO Duffel 18270 b.
2. Nat Prov 12534 b

A Strijker
1. Nat NPO Breuil le Vert 10037 b.
3. Nat NPO St Ghislain 11177 b
7. Nat NPO Orleans 8424 b
8. Nat NPO Chateaudun 7491 b
9. Nat NPO Morlincourt 12780 b
11. Nat NPO Pommeroeul 21115 b
12. Nat NPO Pommeroeul 21115 b
13. Nat NPO Orleans 12356 b
14. Nat NPO Morlincourt 14000 b

H v Irsel
1. Nat NPO Bordeaux 4479 b.

Klaas Stegeman
1. Nat NPO Blois  3067 b - . ‘Zwarte 608’

Comb Nijboer
1e Nat NPO Breuil le Vert 12883 b.

Timmerman
1. and 2. Nat NPO Offenburg 7491 b. ‘Miranda’ and ‘Angel’
9. Nat NPO Blois 7354 b

H Scheffels
1. Nat NPO Vierzon 7090 b.
2. Nat NPO Le Mans 22822 b
8. Nat NPO Vierzon 7090 b

Gerrit Dankelman
3. Nat. NPO Arras 11.406 b. ‘Super Breeder 048’
6. Nat. NPO Arras 11.406 b. ‘Angel’
1st Nat NPO Sourdun 15000 b
2nd Nat NPO Sourdun 15000 b

M & C Koppen
2. Nat NPO Morlincourt 22088 b.

Gebroeders Vis
1. Strombeek 8.050 b. ‘Cocktail’ x ‘Moeder Miranda’
2. Nat. NPO Freiburg 3.279 b.
6. Nat. NPO Ablis 5.447 b.
1. Nat NPO Ablis 3171 b
1e Nat NPO Tours 6000 b
1. tegen 8.136 b.
1. tegen 2.132 b.
1. duifkampioen Westland

A. van Zoeren
1e Nat NPO Ablis 11955 b
1. Ablis 2757 b.
1. Harchies 2560 b
1. Mantes la Jolie 3510 b
5. Nat NPO Pont st Max 16888 b.
7. Nat. NPO Bourges 4.342 b. ‘Super Breeder 048’ x ‘Golden Eye’
8. Nat. NPO Chantilly 10.529 b.

N. van Noordenne
1. Peronne 3523 b.
3. Prov 42000 b.
1. Peronne 2967 b.
2. Prov 29332 b.
1. Duffel 4.886 b. ‘Super Crack’
1. Strombeek 1.860 b.
3. Duffel 5.401 b.

Marcel Sangers
3. Nat NPO Bourges 10765 b.

Mevr. Vd Poel
2. Nat NPO Tours 8426 b.

C. vd Poel
1. Hensies 7651 b
1. Chantilly 6359 b.

Comb. B&W
1. Mettet 7249 b
3. Nat NPO Acepigeon young

J. Ottevanger
2. Nat NPO Blois  9545 b ‘Super Breeder 048’

J. Keen
2. Nat NPO 11000 b

Visser
3. Nat NPO Morlincourt 36862 b

A Jansen
4. Nat NPO Mantes la Jolie 5327 b

Comb G. en H. Calis
6. Nat NPO Sens 5989 b.

J. Wartel
10. Nat NPO Ablis 9063 b

Gerrit Wakker
1. Prov Meer 12512 b.

 

M. Huijsmans
1. Prov Kamp young Brabant 2000
1. Nat NPO Hok Kamp young, youth+senior
1. Nat NPO Ace pigeon young, youth + senior
2. Nat NPO Orleans 9030 b.
12. Nat NPO Hok Kamp young
1. NPO Creil 26489 p
2. NPO Sens 8800 p
3. NPO Sens 8800 p
4. NPO Sens 8800 P
6. NPO Creil 26489 p
1. Prov St Quentin 4845 p
4. Nijvel 6027 p

J. Teeuwen
1. Isnes 2015 b . ‘Super Breeder 048’ x ‘Golden Eye’
1. Marche 2555 b
1. Chimay 2095 b

Potten&Laenen
1e  Reims                 383   b.
1e  Epehy               1250   b.
1e Isnes                  1528 b
1e Epehy                 2676 b
1e Chantilly             2673 b
1e Strombeek         2441 b
1e Epehy                    823 b
1e Sens                    1124 b
1e Poitiers                 468 b
1e Isnes                     667 b
1e lessines              2862 b
1e Sezanne             2297 b
1e Sens                   1013 b
1e Morlincourt     1320 b
1e Peronne             2359 b
1e Chimay                2355 b
1e Vervins                2242 b
1e Sezanne              1773  b
1e Sens                     1322 b
1e laon                      1934 b

2. Nat NPO Sezanne 7164 b
4. Nat NPO Sezanne 7164 b  
5. Nat NPO Sezanne 7164 b

8. Nat NPO Hok Kamp Young
4. Nat NPO Sens 3678 b.
1. Chantilly 2.763 b. ‘Zwarte 608’ x ‘Navita’
1. Pommeroeul 2.129 b.
2. Nat NPO Sezanne 2165 b.

4. Ace pigeon W.H.Z.B 2013
6. Europacup duif Vitesse 2010

Pinter & Sons, Hungary
1. Prov against 720 km 3.638 b. ‘Joyce’
2. National 720 km 5.991 b.

Wall, Lunt & Green, England
Several 1st prizes in big competition and 1st National Ace Pigeons
‘Super Breeder 048’, ‘Golden Eye’, ‘De 608’, ‘Gwen’, ‘Ovita’

Weening
8. Nat NPO St Ghislain 28000 b

T. Stormezand
1. Prov Peronne 12.232 b

P. Maas
1. Ciney 4304 b.

J. Heerkens
1. Chantilly 2400 b.

C & Y Kleijn
1. Chalons en champ 2746 b.

M. Brundel
2. Nat NPO Acepigeon young

Rigot Vos
1. Chateauroux BR unie 1209 b
5. Nat Chateauroux 12071 b

Geer Markesteyn
1. Vierzon 480p
6. Nat NPO Vierzon 3865 b.

M. Kerkemeijer
1. Isnes 10232 b

Robbert Pijnenburg
1. Peronne 3.831 b. ‘Zwarte 608’ x ‘Navita’

M Benders
1. Vervins 1422 p

Darren Peters, England
1. Open Midlands National Cherbourg 4900 b

C Benassi, Italie
1. Nat one loft race and Car Winner 500 km
1. Carapelle 1320 b.
1. San Benedetto 1562 b.
1. Porto Recanari 1844 b.
1. Falconara 1235 b.

M Rogers, England
1e Nat Röhnfried ringen Race

Cristiano Paltrinieri, Italy
1e Olympic pigeon cat H

Bruno Bacchiavini, Italy
1. Prov Litterno 513 km

Nicholas Adshead, England
1e en 2e Nat

Darren Peters, England
1e Nat Open Midlands Cherbourg 4900 b.

Dexter and Agemma, England
1e Nat Fougeres 4776 b.

J Crehan, England
10x 1e price in Kring

Carten & Woodsides, Ireland
1st Nat 3047 b.

K Christensen, Denmark
5 x 1st, 2 x 3rd Nat and 4th National

 

Some references from the earlier years

.

 

M. Rogers from Bromsgrove raced a Peter van de Merwe bird through P. Barel (waarland) on the Röhnfried International futurity (breeder-buyers contest) from East Prawle and won £ 9,000 pounds with it, grabbing 1. place. Rogers also won £12,110 in the Vanrobaes Gold Ring Classic, in that race the bird was 3rd against 4,450 b.

Cees van de Poel (Ridderkerk - NL) winning 1. Hensies 7,651 b. – 1. Chantilly 6,359 b.

G. Dankelman (Ommen - NL) winning 1. And 2. Nat. NPO Sourdun 13,475 b. and 5. Nat. NPO Houdeng 15,000 b.

Heerkens and Son (Udenhout - NL) winning 1. Nat. Chateauroux 11,500 b. – best acebird 2000 from 3,200 members

Hensies 3,660 b., 6th Duffel 5,401 b., 8th Peronne 3,523 b., 9th Strombeek 5,362 b.

H. Scheffels (Netherlands) won 1st and 8th Nat. NPO Vierzon 7,090 b. In 2005 he wins 2nd Nat. NPO Le Mans 22,822 b. with a 50% Peter van de Merwe pigeon.

Tellschouw (Germany) winning 1. – 10,247 b. / 1. – 5,029 b. / 1. – 3,429 b. / 1. – 3,332 b. / 1. – 2,638 b. / 1. – 2,463 b. / 1. – 1,521 b. / 1. – 1,045 b. / etc.

A. van Zoeren (Putten) winning 1. – 8,364 b. / 1. – 4,137 b. / 1. – 2,403 b. (3. National 23,860 b.) / 1. – 1,457 b. (9. National 27,000 b) / 1. – 763 b. 1st and 2nd - 995 b., 1st - 343 b. (also 7th – 5,512 b.), 3rd – 5,375 b. 1st Nat. NPO Ablis 8,377 b. (100% Peter van de Merwe), 1st Ablis 11,955 b., 5th Nat. NPO PS Maxence 16,888 b. (75% Peter van de Merwe), 1st Harchies 2,560 b. (100% Peter van de Merwe), 4th st. Quentin 6,980 b. (100% Peter van de Merwe), 1st Ablis 2,757 b. (100% Peter van de Merwe), 2nd PS Maxence 3,485 b. (100% Peter van de Merwe).

Nico van Noordenne (Hardinxveld – Giessendam, Netherlands) won 1st Peronne 3,523 b. (also 3rd – 42,000 b.), 1st Peronne 2,967 b. (also 2nd – 29,332 b.), 1st Duffel 781 b. (also 2nd – 4,090 b.), 1st Chantilly 452 b. (also 2nd – 2,099 b.), 2nd Chantilly 866 b.

English champions Wall, Lunt, Green & Galley win 1st border amal with pigeons bred direct from Peter van der Merwe imports against 3.063 b.

Nicholas Adshead advertised in the English fancy press on September 10th all his wins with his direct Peter van der Merwe pigeons. In 2005 he wins 1st and 2nd National with 100% Peter van de Merwe pigeons.

John Crehan from Manchester has one pigeon from Peter van der Merwe that has bred 8 winners and 4 federation winners.

B & W Partnership (HL Ambacht - NL) winning 1. Mettet 7,249 b.- 3. National Acebird NPO

P. Maas (Beesel - NL) winning 1. Ciney 4,304 b. – 2. and 3. Best Acebird from 735 members.

J. Weening (Netherlands) won 8th Nat. NPO St. Ghislain 28,000 b., 1st – 5th – 7th – 8th st. Ghislain 1,662 b., 1st acebird allround in combine. In 2005 he wins 9th national NPO with a 100% Peter van de Merwe pigeon.

Marcel Sangers (Zutphen Netherlands) won 1st Chantilly 2,510 b. with a youngster direct from a full brother to Gwen.

Mrs. Van der Poel wins in 2005 2nd National NPO Tours against 8,426 b. with a 100% Peter van de Merwe pigeons.

A. Strijker-Muis wins with a 50% Peter van de Merwe pigeon in 2005 1st Nat. NPO Duffel 18,270 b. Besides she wins 2nd against 12,534 b., 3rd against 11,177 b. and 1st against 1,009 b. with 100% Peter van de Merwe pigeons.

Visser wins 3rd Nat. NPO Morlincourt 36,862 b. in 2005 with a 100% Peter van de Merwe pigeon.

H. Verdoorn wins 7th Nat. NPO Etampes 5,520 b.

Kjeld Christensen (Denmark) wins many top prizes with 100% Peter van de Merwe descendants. In 2005 he won 5x 1st, 2x 3rd Nat. and 4th National

Bruno Bacchiavini (Guastalla, Italia) wins 1st prov. Litterno (513 km) with a pigeon of Peter van de Merwe.

;

About Peter

Once the youngest icon in pigeon racing; now Hollands superstar in the last three decades. Peter is the absolute superstar in International pigeon racing, with a family of pigeons that excels all over the world. With modern breeding cock ‘Replay’ at the head of the colony, he is close to unbeatable wherever he sets his aims.

Proudly sponsored by:

Peter van de Merwe © 2014. All Rights Reserved.